Wilo-HiSewlift 3

Özellikler/Ürün avantajları
HiSewlift 3-I35, ön duvara montaj için çok küçük
model (genişlik 149 mm’den küçük)
Sessiz işletim ve entegre edilmiş aktif karbon
filtresi ile yüksek kullanım konforu
Atık suyun verimli biçimde imha edilmesi için
güvenilir güç ve düşük elektrik tüketimi
Esnek bağlantı olanakları ile kolay montaj
Bağlanmaya hazır

Konstrüksiyon
Parçalayıcı bıçaklı, küçük atıksu terfi ünitesi
Uygulama
Doğal eğimle kanalizasyon sistemine verilemeyen,
foseptik içeren atık suyun (DIN EN 12050-1 uyarınca)
basılması.
Donanım / işlev

Fişe takılmaya hazır
Termik motor koruması
Pnömatik basınç dönüştürücüsü ile seviye kontrolü
Entegre edilmiş çek valfler
Sabitleme malzemesi
Aktif karbon filtresi

Teknik veriler

Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
Şebeke bağlantısı 1,5 m, topraklı fişli
Akışkan sıcaklığı maks. 35 °C
Basınç bağlantısı DN 32
Giriş bağlantısı DN 40
Koruma sınıfı IP 44
Brüt hazne hacmi 14,4 l / 17,4 l / 17,4 l
Kumanda hacmi 1 l

Malzemeler

Pompa gövdesi: PPGF30
Motor gövdesi: PPGF30
Conta: EPDM
Hazne malzemesi: PP

Tip kodlaması
Örnek: HiSewlift 3-35
HiSewlift Ürün ailesi:Atık su kaldırma sistemi
3 Ürün düzeyi
3 = Standart
I Ön duvara montaj:
I = Bir ön duvar arkasına yerleştirilebilir
Giriş bağlantısı sayısı (tuvalet
bağlantısına ek olarak)
5 m cinsinden nominal sevk yüksekliği

Tasarım
Otomatik çalışan küçük terfi istasyonunda, kesme
düzeneği, entegre geri tepme klapesi, aktif karbon
filtresi, elastik basınç ağızlığı ve bir WC, (modele bağlı
olarak) iki veya üç ek su tahliye nesnesi için bağlantı
olanakları vardır. Hava tahliyesi, entegre bir aktif karbon
filtresi üzerinden kokusuz olarak kurulum yerinde
gerçekleştirilir.
Teslimat durumu

Parçalayıcı bıçaklı, aktif karbon filtresi ve monte
edilmiş çek valflere sahip bağlanmaya hazır atık su
terfi tesisi
Montaj ve kullanma kılavuzu
Giriş ve basınç hatları için bağlantı seti