Fotovoltaik Sistemler

Enerji ihtiyacınızı güneşten gelen elektrik ile karşılayın

Ortalama bir evin elektrik tüketimini karşılamak için 20 m² fotovoltaik yüzeyi yeterlidir. Fabrikanızın çatısı da enerji ihtiyacınızın çok büyük bir kısmını karşılamak için yeterli alana sahip olabilir.

Geçtiğimiz yıllarda meskenlerdeki kişi başına elektrik tüketimi çok artmıştır. Giderek daha fazla mesken elektrik şebekesine bağlanmakta ve hiç olmadığı kadar çok miktarda elektrik enerjisini aynı anda şebekeden çekmektedir. Bu durum enerji üretimi, iletimi ve dağıtımını zorlamakta ve kesintilere ve maliyet artışlarına yol açmaktadır. Bu sorunu çözmek için, hükümetler vatandaşları güneş enerjisi, rüzgar ve jeotermal ısı gibi alternatif enerji kaynakları kullanma konusunda teşvik etmektedir.

Bunlar arasında fotovoltaik sistemler alternatif enerji kaynakları arasında baş sıralara yerleşmiştir. Uluslararası enerji ajansı 2050 yılında dünya elektrik üretiminin %11 ile %16 kadarının güneş enerjisinden karşılanacağını öngörmektedir.

Güneş enerjisi elektrik sistemleri ucuzdur; çünkü güneş ışığı ücretsizdir. İşletim giderleri çok düşüktür. Hiçbir atığı, gürültüsü veya emisyonu yoktur, doğayı kirletmeyen bir enerji kaynağıdır.

Viessmann’ın güneş panelleri en yüksek miktarda ışınımı soğurmak ve daha yüksek verimle elektrik enerjisi üretmek üzere tasarlanmıştır.

Fotovoltaik modüller daha yüksek akım elde etmek için paralel ve daha yüksek voltaj elde etmek için seri olan bağlanmış olan hücrelere sahiptir. Büyük ölçekli enerji üretimi için, altmış hücreli bir modül piyasada uygulanan standarttır. Bu standart Viessmann Half-Cut modüllerde 120 hücre olarak karşılık bulmaktadır. Bunun yanısıra yine viessmann Half-Cut modüllerde 144 hücreli fotovoltaik modüller de bulunmaktadır. Kürlenmiş cam benzeri şeffaf bir malzeme modül yüzeyini kaplamak için kullanılır. Arka yüzü ise su geçirmez malzemeyle korunmuştur. Hava şartlarına karşı koruyan malzemeler kenarları yalıtmak için kullanılmıştır ve hafif alüminyumdan çerçeve içerisine alınmıştır.

Enerji ihtiyacınıza ve kurulum alanındaki güneş ışınımı miktarına bağlı olarak fotovoltaik modül ihtiyacınızı belirleyebilirsiniz.

Ve kurulumunuzu tamamlayıp sistemi devreye aldığınızda;

  • Elektrik faturanız düşer ve elektrik fiyatlarına olan bağımlılığınız azalır
  • Mülkünüzün değeri ve yeniden satılabilirliği artar; geri dönüşü olan bir yatırım yapmış olursunuz
  • Varsa devletin verdiği vergi ve mali avantajları kullanabilirsiniz
  • Elektrik kesintisi olasılığı azalır, daha bağımsız bir sisteme sahip olmuş olursunuz.